ISO 9001:2015 – Chính thức được ban hành và quá trình chuyển đổi

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện đại.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF) (Xem hướng dẫn tại đây), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018. Ngoài ra khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

Lợi ích của việc áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015

 • 1. Tăng độ hài lòng của khách hàng: ISO 9001 yêu cầu phải theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ/ sản phẩm do doanh nghiệp của bạn cung cấp. Nó có nghĩa là Doanh nghiệp bạn phải xác định các phương pháp thu thập thông tin thỏa mãn của khách hàng và sử dụng các thông tin này để cải tiến dịch vụ của mình.
 • 2. Hoạt động theo quy trình, tài liệu và biểu mẫu thống nhất: ISO 9001 giúp huy động các nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp vào triển khai các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ đầu ra là phù hợp và đạt yêu cầu. Chứng nhận ISO 9001 đảm bảo toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp đều làm việc trên cơ sở tài liệu thống nhất.
 • 3. Được đánh giá bởi Tổ chức chứng nhận được công nhận Quốc tế . Điều này không chỉ giúp tổ chức hay doanh nghiệp của bạn duy trì và cải tiến hoạt động mà còn vận dụng kinh nghiệm của chuyên gia đánh giá để cải tiến hệ thống.
 • 4. Tăng khả năng trúng thầu và cơ hội ký kết hợp đồng: Khách hàng thường không đủ khả năng để tìm hiểu rõ đối tác hay nhà cung cấp của mình. Do vậy, họ thường sử dụng ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý khác làm thước đo để xác định đối tác của mình có phải là đối tác tin cậy không, để từ đó xem xét hồ sơ đấu thầu của bên bạn.
 • 5. Quản lý rủi ro: Đảm bảo doanh nghiệp bạn nhận thức và tuân thủ các quy định pháp luật. Tăng khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thông qua công tác đào tạo chéo đến sao lưu dự phòng thường xuyên.
 • 6. Sự tham gia của nhân viên: Cung cấp các công cụ làm việc thích hợp cho nhân viên của doanh nghiệp, đào tạo và xây dựng ở họ tinh thần trách nhiệm với công việc nhằm tăng độ hài lòng với công việc.
 • 7. Tăng lợi nhuận và hiệu quả: Giảm sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Giúp doanh nghiệp nhanh chóng sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.
 • 8. Hồ sơ: Doanh nghiệp không cần lưu giữ tất cả tài liệu, hồ sơ mà chỉ giữ những tài liệu, hồ sơ được yêu cầu. Nếu như trước kia doanh nghiệp bắt buộc phải lưu giữ mọi thứ nhưng hiện nay thì không.
 • 9. Hạn chế sửa chữa/đánh giá lại/khiếu nại của khách hàng: Việc sửa chữa, đánh giá lại và khiếu nại của khách hàng đều làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Để hạn chế và khắc phục các vấn đề trên, ISO 9001 được xây dựng nhằm phát hiện vấn đề, điều tra nguyên nhân, thống nhất và triển khai hành động khắc phục.
 • 10. Cải tiến liên tục: Môi trường kinh doanh hiện nay không ngừng thay đổi. Do vậy, doanh nghiệp của bạn cần phải cải tiến và thay đổi để thích nghi với sự thay đổi đó. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp giám sát các chỉ số quan trọng của mình và đưa ra các quyết sách và hành động phù hợp thực tiễn.
 • Quy trình tư vấn và chứng nhận ISO của Evastco

  Giai đoạn 1: Đánh giá và xác định ban đầu
 • Đánh giá khảo sát hệ thống quản lý đang tồn tại của Công ty theo yêu cầu ISO 9001
 • Đào tạo tìm hiểu về Chất lượng và hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Xác định và hoàn thiện cơ cấu tổ chức:
 • Chỉ định và phân công trách nhiệm-quyền hạn của đại diện Lãnh đạo (MR), Nhóm điều hành (công tác) ISO 9000
 • Ổn định các phòng, ban thích hợp và chức năng, nhiệm vụ kèm theo.
 • Xác định chức danh công việc và yêu cầu năng lực, qui định nhiệm vụ-quyền hạn tương ứng.
 • Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu
 • Đào tạo Văn bản hoá HTQLCL
 • Lập cấu trúc của HTQLCL và xác định các tài liệu cần xây dựng (văn bản hóa)
 • Xây dựng hệ thống tài liệu
 • Áp dụng HTQL
 • Giai đoạn 3: Đánh giá xem xét hệ thống
 • Đào tạo tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý cho CBCNV liên quan
 • Đào tạo Đánh giá viên nội bộ
 • Lựa chọn đánh giá viên
 • Đánh giá nội bộ
 • Áp dụng các hành động khắc phục (liên tục)
 • Đánh giá xem xét Hệ thống
 • Khắc phục và cải tiến sau đánh giá xem xét Hệ thống
 • Đăng ký chứng nhận
 • Giai đoạn 4: Chứng nhận
 • Đánh giá của cơ quan chứng nhận
 • Khắc phục và cải tiến sau đánh giá chứng nhận
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG MIỀN ĐÔNG

  Địa chỉ: Số 75 đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

  MST: 3702737953

  097.11.777.66

  097.11.77.766