hợp chuẩn hợp quy

Hợp chuẩn hợp quy

Trung tâm là một trong số ít tổ chức được Nhà nước chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm .

Môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe.

Tư vấn giám sát

Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ bùng nổ của số lượng công trình xây dựng.

logo

Đào tạo an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG MIỀN ĐÔNG Chuyên đào tạo an toàn Lao động tại Bình Dương.

Chứng nhận ISO

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU